Δικηγορικό γραφείο Π. Μιχαηλίδης
Το δικηγορικό γραφείο του κ. Μιχαηλίδη μας ανέθεσε τον σχεδιασμό της προσωπικής του κάρτας. Ο ίδιος χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια το λογότυπο που εκφράζει τον ίδιο και τις υπηρεσίες του ενώ εμείς θεωρήσαμε οτι θα πρέπει να παρουσιάσουμε και τη Θέμιδα. Η Θέμις σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία ανήκε στους Τιτάνες, τα παιδιά της Γαίας και του Ουρανού. Αποτελούσε την ανθρωπόμορφη προσωποποίηση της φυσικής και της ηθικής τάξης καθώς και της εθιμοτυπίας.