13
  Η Συλλογή Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης αριθμεί σήμερα περισσότερα από 400 έργα τέχνης – ζωγραφικούς πίνακες, χαρακτικά, video-art, γλυπτά και κατασκευές με μεικτά υλικά, - δόκιμων Κυπρίων καλλιτεχνών.

image
Περισσότερα από πενήντα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής που αγοράστηκαν κατά καιρούς από τη Τράπεζα Κύπρου μεταβιβάστηκαν στο Πολιτιστικό Ίδρυμα, σύμφωνα με τις πρόνοιες της ιδρυτικής πράξης του 1984. Απώτερος στόχος του Πολιτιστικού Ιδρύματος είναι ο σταδιακός σχηματισμός μιας αντιπροσωπευτικής συλλογής που θα αποτελεί ιστορική αναδρομή της πορείας των εικαστικών τεχνών του 20ού αιώνα στην Κύπρο. Το Πολιτιστικό ΄Ιδρυμα δεν αποβλέπει στη συγκέντρωση της συλλογής σε ενιαίο και μόνιμο εκθεσιακό χώρο αλλά στην τοποθέτηση έργων νεώτερης τέχνης στα παραρτήματα της Τράπεζας ανά την Κύπρο.

Διεύθυνση:
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
Φανερωμένης, 86-90, 1011 Λευκωσία
Τ. Κ. 21995, 1515 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο:
00357 22 128157    

Τηλεομοιότυπο:
00357 22 662898

Ηλ. Διεύθυνση:
info@cultural.bankofcyprus.com  
Actions: E-mail | Permalink |